Aanbod Muziek

Jij bent de DJ!

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
Plezier in muziek met DJ-lessen. De kinderen werken aan hun ritmegevoel, muzikaliteit en techniek, maar vooral ontdekken ze het gevoel voor hun eigen muziek! Ze leren het echte DJ werk door middel van beatmatchen, effecten en mixen. Verschillende niveaus kunnen samen in 1 groep.

Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 6-8
Ruimte:
(speel) lokaal met drie tafels op afstand van elkaar

Max. aantal leerlingen per les: 6 leerlingen
Dagen beschikbaar: dinsdag of donderdag

Let op: deze cursus kan alleen worden gekozen indien het twee uur achter elkaar kan worden gegeven.

Circus Muziek

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
De grondbeginselen van muziek maken zijn gevoel voor maat en ritme, evenals training van gehoor en geheugen. In deze cursus maken de kinderen muziek op verschillende instrumenten. Ze krijgen ook instrumenten mee naar huis om op te oefenen en werken twee weken achtereenvolgend met een bepaald instrument. De kinderen kunnen kiezen uit cimbaal, blokfluit, een klokkenspel of ukelele.

Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 5-6
Ruimte:
speellokaal
Nodig:
stroom en stoelen zonder leuning

Max. aantal leerlingen per les: 8 leerlingen
Dagen beschikbaar: dinsdag of donderdag


Muziekoerwoud

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
Muziek maken met verschillende muziekinstrumenten. De lessen zijn met beweging, melodie en ritme. De kinderen luisteren en spelen mee. Hoog en laag, hard en zacht, snel en langzaam, alle basiselementen van muziek maken komen aan de orde. Daarnaast is het oefenen van motorische vaardigheden (bijv. raak slaan en onafhankelijke hand- en vingerbewegingen) een onderdeel van de lessen. Plezier in samen muziek maken staat voorop. Elke week krijgen de kinderen materiaal op papier, aan het einde van de cursus hebben ze een eigen muziekboek samengesteld. De docent brengt muziekinstrumenten mee.

Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 2-3 of groep 3-4
Ruimte:
speellokaal
Nodig: stroom

Max. aantal leerlingen per les: 10 leerlingen
Dagen beschikbaar:
dinsdag of donderdag

Piano en Keyboard

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
Speciaal ontwikkelde piano-/keyboardlesmethode voor kinderen van 6 jaar en ouder. Leerlingen leren snel meespelen met liedjes die zij kennen. Plezier en enthousiasmeren streven. Beginners van verschillende leeftijden kunnen samen in 1 groep. Voor 10 euro per leerling kan er een keyboard worden gehuurd om thuis te oefenen!

Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 4-6 en groep 6-8
Ruimte:
lokaal met tafels voor keyboards
Nodig:
ruimte om keyboards op te slaan

Max. aantal leerlingen per les: 6 leerlingen
Dagen beschikbaar: dinsdag


Let op: deze cursus kan gekozen worden in combinatie met Beats & Bass of twee uur achter elkaar.

Beats & Bass

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
Leer hoe je digitaal je eigen nummers maakt, hits produceert en vette beats creëert zoals DJ's dat doen! Met het (online) programma "Soundtrap" leren de kinderen om (elektronische) muziek te maken en op een speelse manier te arrangeren. Hierbij leren ze om zelf muziek in te spelen (of zelfs te zingen), allerlei professionele effecten toe te passen en om met samples en loops nieuwe nummers te maken.

Tussen en na de lessen kunnen de kinderen ook thuis online blijven werken aan hun eigen nummers en deze delen met elkaar en de docent. Muziekmeesters heeft een eigen omgeving binnen Soundtrap zodat groepen met elkaar kunnen samenwerken aan nummers en ze met elkaar kunnen delen. Bij de lessen is het nodig dat de kinderen beschikking hebben over een laptop/chromebook met eigen een inlog email adres en uiteraard netwerk connectie.


Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 4-6 of groep 6-8
Ruimte:
lokaal met tafels en stoelen
Nodig:
per leerling: een laptop/chromebook met eigen een inlog email adres en een goede netwerk connectie.

Max. aantal leerlingen per les: 6 leerlingen
Dagen beschikbaar:
dinsdag


Let op: deze cursus kan gekozen worden in combinatie met Keyboard/Piano of twee uur achter elkaar.

Beginners Gitaar

Aanbieder: Muziekmeesters Westland
Speciaal ontwikkelde gitaarlessen voor kinderen van 6 jaar en ouder. Leerlingen leren snel meespelen met liedjes die zij kennen. Plezier en enthousiasme is het streven. Verschillende niveaus kunnen eventueel samen in 1 groep.

Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 3-5 en groep 5-8
Ruimte:
speellokaal
Nodig:
stoelen zonder leuning, kinderen moeten met voeten bij de grond kunnen.

Max. aantal leerlingen per les: 8 leerlingen
Dagen beschikbaar:
maandag

Let op: deze cursus kan alleen worden gekozen indien het twee uur achter elkaar gegeven wordt.

Drummen! (in de caravan)

Aanbieder: Leon Drums
In deze cursus leren de kinderen op hun eigen niveau drummen. In de Drumcaravan staan
7 stille e-drumstellen.


Informatie
Discipline:
muziek
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Ruimte:
op het schoolplein of parkeerplaats

M
ax. aantal leerlingen per les: 7 leerlingen (meer zijn mogelijk in overleg)
Dagen beschikbaar:
maandag t/m vrijdag, voorkeur voor de woensdag

Samba en Percussie

Aanbieder: Batuque Capoeira Holland
Tijdens de cursus Samba Percussie leren de kinderen op een speelse manier verschillende Braziliaanse ritmes kennen. Ze maken kennis met het spelen op Braziliaanse percussie instrumenten zoals de pandeiro, de sordo, de tamborim, de recoreco en de agogo. Samenspel en plezier spelen een grote rol in de Braziliaanse muziek.

Informatie
Discipline:
samba en percussie
Doelgroep:
groep 5-8
Ruimte:
klaslokaal

Max. aantal leerlingen per les: 12 leerlingen
Dagen beschikbaar:
dinsdag, donderdag en vrijdag

Batuque Capoeira Holland heeft op de pagina 'Aanbod dans' ook nog één cursus staan.